O sajtu

 

Ova stranica je namenjena učenicima osnovne škole za izbori predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO. Sve ono što učenici propuste na časovima mogu na ovoj strani to da ponove i utvrde, a osim toga ako imaju interesovanja mogu naučiti i više ….

Advertisements

Osnovne funkcije u Excel-u

  1. Preuzmi dokument za vežbu klikom na link:   Osnovne funkcije u Excel-u
  2. Sačuvaj dokument u svom folderu pod imenom Funkcije-utvrdjivanje
  3. Uradi zadatke po uputstvu iz žutog okvira
  4. Sačuvaj urađen zadatak i pošalji kao prilog uz poruku nastavnici na adresu: bekbozidar@gmail.com
  5. U tekstu poruke napiši svoje ime i prezime

Formatiranje teksta

Formatiranje je umetnost izrade dokumenata tako da oni ne budu ružni. To je drugi deo obrade
teksta, koji dolazi odmah posle pisanja, nekad i u toku samog pisanja, i koji oduzima prilično vremena.
Word Vam omogućava da formatirate tekst, znakove, pasuse, rečenice i cele dokumente, da kreirate
stilove i šablone koji će Vam olakšati rad i niz drugih stvari o kojima će u nastavku biti više reči.
Najosnovnija stvar koju u dokumentu možete formatirati jeste znak. U znake spadaju slova, reči i sav
tekst u pasusima. Znake možete formatirati tako da budu polucrni, podvučeni, kurzivni, mali, veliki, u
različitim fontovima ili bojama, pa čak i animirani.
Načini formatiranja teksta. Postoje dva osnovna načina da promenite format teksta:
1. izaberite komandu za formatiranje teksta i otkucajte tekst (sav tekst koji budete kucali imaće
format koji ste izabrali);
2. otkucajte tekst, pa ga onda obeležite kao blok i primenite formatiranje.
Oba ova načina podrazumevaju formatiranje, ali još nismo rekli kako se ono sprovodi. Sledi opis
radnji koje predstavljaju postupke formatiranja teksta.
U ovom poglavlju naučićete:
1. Formatiranje teksta
2. Formatiranje pasusa
3. Formatiranje strana
4. Formatiranje dokumenta Upoznajte se sa Word-om

Promena fonta. Jedna od interesantnih osobina Word-a jeste njegova sposobost da koristi mnoštvo
različitih fontova. Promena fonta predstavlja jedan od najčešće korišćenih postupaka formatiranja
teksta. Vrši se izborom fonta iz padajuće lista sa imenima raspoloživih fontova, koja se nalazi u paleti
sa alatima Formatting (Slika 3.1.1. levo).
Kada promenite font, sve što kucate nakon toga biće ispisano tim fontom. Promenu fonta možete
vršiti i nad postojećim tekstom, tako što ga selektujete, a zatim iz pomenute padajuće liste izaberete
novi font.
Promena veličine teksta. Korišćenjem komandi za promenu veličine teksta, možete postići da Vaš
tekst bude sićušan ili džinovski. Veličina teksta se bira iz padajuće liste prikazane na Slici 3.1.1.
desno, koja se nalazi u paleti sa alatima Formatting. Novoizabrana veličina teksta se primenjuje na
obeleženi blok teksta na ekranu ili na nov tekst koji budete kucali. Jedinica veličine teksta je tačka
koja iznosi 1/72 inča. Uobičajeno je da tekst bude veličine 10 ili 12 tačaka, naslovi veličine 14 do 24
tačke, ali to zavisi od samog korisnika i njegovih potreba

Za uvećavanje i smanjivanje veličine teksta možete koristiti i neke kombinacije tastera sa tastature.
Korišćenjem kombinacije tastera Ctrl+] veličina teksta se uvećava za po jednu tačku, dok se
korišćenjem kombinacije tastera Ctrl+[ veličina teksta umanjuje za po jednu tačku.
Osnovno formatiranje znakova. Pošto ste izabrali font i veličinu znakova, najosnovniji način
formatiranja teksta je da ga učinite polucrnim, kurzivnim ili podvučenim. Zbog jednostavnog
korišćenja, prečice sa tastature i dugmad na paleti alata za formatiranje spadaju u najlakše alatke za
formatiranje teksta

Sažeto o obradi teksta možete naći ovde